Exacto

Exacto

  • Автоматично събиране, организиране и показване на данни от монитори, вентилатори и помпи за спринцовки в реално време, системата се настройва лесно за да се покаже някой или всички параметри при поискване.
  • Записване на дейности, извършени, използвани лекарства и събития, настъпили по време на операцията.
  • Прихващане на всеки нов елемент; лекарства, водни разтвори, кръвни продукти, актове и събития. Библиотеките от анестезиологични продукти и различни събития, които могат да се срещнат може лесно да се изберат от менюта специфични за определената настояща процедура.
  • Позволява ви да действа незабавно и документира точно.
  • Създава доклади с точно необходимата ви информация, включително специален доклад за аптеката за точно потребление на продукт.
codonics wide acl