42″ HD Medical Display

42″ HD Medical Display

Това устройство служи за управление на видео сигналите в операционна стая. Нашите продукти са проектирани и направени така че да осигуряват висока съвместимост с други специализирани операционни и диагностични уреди, използвани в хирургията, операционни зали, спешни отделения и лаборатории. Този уред е нашият 42" медицински дисплей е оборудван да се справя с тежките задачи в все повече и повече изискващата операционна.

codonics wide acl