Horizon G2

Horizon G2 е интелигентен, десктоп принтер за сухи филми (имиджър), който създава висококачествени изображения върху медицински филми, както и монохромни разпечатки върху хартия, в случай че бъде предпочетен този допълнителен вариант. Принтерът е съвместим с много от стандартните протоколи в тази сфера, включително с DICOM и Windows network printing. Horizon поддържа до 24 директни DICOM връзки. Високоскоростната обработка на изображенията, мрежовата поддръжка и спулирането са стандартни.

Технически характеристики

Технология на печат:директен термичен печат(сух, операция без опасност от осветяване)
Пространствена разделителна способност:320 dpi (12.6 pix/mm)
Производителност:до 100 филма на час
Време за достигане готовност за работа:до 5 мин.
Контрастна резолюция на сивото:12 bits (4096)
Зареждане на филми:една касета, 100 листа
Изваждане на филми:един изходен контейнер с капацитет от 50 листа всеки
Размер на филми:8" x 10", 14" x 17" (син и прозрачен), 11" х 14"(син по избор) - на филм DirectVista, по избор А, А4, 14" х 17" DirectVista монохромен на хартия
Качество на изображението:автоматично калибриране с помощта на вграден денситометър
Панел за управление:голям LCD дисплей със задна подсветка, светлини индикатори за състояния: Online, Alert, Fault, Active Power и бутони за навигационното меню
codonics wide acl