AMiS - Alphatron Mobile intelligent careStation

AMiS - Alphatron Mobile intelligent careStation

Напълно нова концепция, която доставя мобилна точка на грижи за различните отдели във вашата болница. AMIS може да се използва във всяка мобилно приложение, особено когато мобилността и безжична комуникация с електронни медицински досиета (EMRs) са в основата на грижи за пациентите. AMIS ви дава възможност да се интегрират EMRs за събиране на данни в тази точка, което подобрява сигурността на пациента, повишава ефективността и намалява разходите. Лесен и мощен дизайн създаден благодарение на от потребителите. Интуитивен и функционален. Модулен дизайн с гъвкавост за интегриране с нововъзникващи технологии и функционално пространство за медицинските изделия и за съхранение на медицински консумативи. Първата мобилна работна станция с напълно без-вентилаторно охлаждане и тихи интегрирани IT технологии. Компактен и ергономичен. Енергоспестяващ компютър и захраващи системи. Висока ефективна Lithium батерия с интелигентна захранваща система без вентилатори.

codonics wide acl